Targum Torah Portion Week 14: Exodus 6:2 – 9:35

Rediscovering Torah | Targum | Targum: Exodus

Targum Jonathan on Exodus

Week 14

Chapters 6:2 – 9:35

 

Chapter 6ו׳

 

 

וַאֲמַר יְיָ לְמשֶׁה כְּדוֹן תֶּחְמֵי מָה אַעֲבֵד לְפַרְעה אֲרוּם בִּידָא תַקִיפְתָּא יִפְטוֹרִינוּן וּבִידָא תַקִיפְתָּא יְתָרֵיכִינוּן מִן אַרְעֵיהּ

And Yahuah said unto Mosheh, Now have I seen what Pharaoh hath done: for by a strong hand shall he release them, and with a strong hand drive them forth from his land.

 

וידבר וּמַלֵיל יְיָ עִם משֶׁה וַאֲמַר לֵיהּ אֲנָא יְיָ הוּא דְאִתְגְלֵיתִי עֲלָךְ בְּגוֹ סַנְיָא וַאֲמָרִית לָךְ אֲנָא יְיָ

AND Yahuah spake with Mosheh, and said to him, I am Yahuah who revealed Myself to thee in the midst of the bush, and said to thee, I am Yahuah.

 

וְאִיתְגְלֵיתִי לְאַבְרָהָם לְיִצְחָק וּלְיַעֲקב בְּאֵל שַׁדָי וּשְׁמִי יְיָ בְּרַם בְּאַפֵּי שְׁכִינְתִּי לָא אִתְיְדִיעַת לְהוֹן

And I was revealed unto Abraham, and to Izhak, and to Jakob, as EI-Shaddai; but My Name Ye-ya, as it discovereth My Glory,* was not known to them. *Or, in the face of My Shekinah

 

וּלְחוֹד אַקֵימִית יַת קְיָימִי עִמְהוֹן לְמִתַּן לְהוֹן יַת אַרְעָא דִכְנָעַן יַת אַרַע תּוֹתָבוּתְהוֹן דְאִיתּוֹתְבוּ בָהּ

And I confirmed also My covenant with them, to give them the land of Kenaan, the land of their sojourning in which they were sojourners.

 

וּלְחוֹד עָל קֳדָמַי יַת אֲנֵיק בְּנֵי יִשְרָאֵל דְמִצְרָאֵי מְשַׁעֲבְּדוּן יַתְהוֹן וּדְכִירְנָא יַת קְיָימִי

And now cometh before Me the groaning of the sons of Israel, because the Mizraee do enslave them; and I remember My covenant.

 

בְּכֵן אֵימַר לִבְנֵי יִשְרָאֵל אֲנָא הוּא יְיָ וְאַפֵּיק יַתְכוֹן מִגוֹ דְחוֹק פּוּלְחַן מִצְרָאֵי וְאֵישֵׁיזִיב יַתְכוֹן מִפּוּלְחַנְהוֹן וְאֶפְרוֹק יַתְכוֹן בִּדְרַע מְרוֹמָא וּבְדִינִין רַבְרְבִין

Therefore say to the sons of Israel, I am Yahuah; and I will bring you forth from the oppressive bondage of the Mizraee, and will deliver you from your servitude, and save you with an uplifted arm, and by great judgments.

 

וַאֲקַרֵב יַתְכוֹן קֳדָמַי לְעַם וְאֶהֱוֵי לְכוֹן לֶאֱלָהָא וְתֵידְעוּן אֲרוּם אֲנָא יְיָ אֳלָהָכוֹן דְאַנְפֵּיק יַתְכוֹן מִגוֹ דְחוֹק פּוּלְחַן מִצְרָאֵי

And I will bring you nigh before Me to be a people, and I will be a God unto you, and you shall know that I am Yahuah your God who hath led you forth from the hard service of the Mizraee.

 

וְאָעִיל יַתְכוֹן דְקַיְימִית בְּמֵימְרִי לְמִתַּן יָתָהּ לְאַבְרָהָם לְיִצְחָק וּלְיַעֲקב וְאֶתֵּן יָתָהּ לְכוֹן יְרוּתָא אֲנָא יְיָ

And I will bring you into the land which I covenanted by My Word to give unto Abraham, to Izhak, and to Jakob; and I will give it to you for an inheritance. I Am Yahuah.

 

וּמַלֵיל משֶׁה כְּדֵין עִם בְּנֵי יִשְרָאֵל וְלָא קַבִּילוּ מִן משֶׁה מִקְפִּידוּת רוּחָא וּמִפּוּלְחָנָא נוּכְרָאָה קַשְׁיָא דִי בִּידֵיהוֹן

And Mosheh spake according to this to the sons of Israel; but they received not from Mosheh, through anxiety of spirit, and from the strange and hard service which was upon their hands.

 

וּמַלֵיל יְיָ עִם משֶׁה לְמֵימָר

And Yahuah spake to Mosheh saying,

 

עוּל מַלֵיל עִם פַרְעה מַלְכָּא דְמִצְרָיִם וְיִפְטוֹר יַת בְּנֵי יִשְרָאֵל מֵאַרְעֵיהּ

Go in, speak with Pharaoh, the king of Mizraim, that he release the children of Israel from his land.

 

וּמַלֵיל משֶׁה קֳדָם יְיָ לְמֵימָר הָא בְּנֵי יִשְרָאֵל לָא קַבִּילוּ מִינִי וְהֵיכְדֵין יְקַבֵּיל מִינִי פַּרְעה וַאֲנָא קְשֵׁי מַמְלֵיל

And Mosheh said before Yahuah, Behold, the sons of Israel do not hearken to me; how then will Pharaoh hearken to me, and I a man difficult of speech?

 

וּמַלֵיל יְיָ עִם משֶׁה וְעִם אַהֲרן וְאַזְהַרִינוּן עַל בְּנֵי יִשְרָאֵל וְשַׁלְחִינוּן לְוַת פַּרְעה מַלְכָּא דְמִצְרַיִם לְאַפָּקָא יַת בְּנֵי יִשְרָאֵל מֵאַרְעָא דְמִצְרַיִם

And Yahuah spake with Mosheh and with Aharon, and gave them admonition for the sons of Israel, and sent them to Pharaoh, king of Mizraim, to send forth the children of Israel from the land of Mizraim.

 

אִלֵין רֵישֵׁי בֵית אֲבָהַתְהוֹן בְּנוֹי דִרְאוּבֵן בּוּכְרָא דְיִשְרָאֵל חֲנוֹךְ וּפַלוּא חֶצְרוֹן וְכַרְמִי אִלֵין יֵיחוּסִין דִרְאוּבֵן

These are the heads of the house of their fathers. The sons of Reuben, the firstborn of Israel, Hanok and Phallu, Hezron and Karmi; these are the race of Reuben.

 

וּבְנוֹי דְשִׁמְעוֹן יְמוּאֵל וְיָמִין וְאוֹהַד וְיָכִין וְצוֹחַר וְשָׁאוּל הוּא זִמְרִי דְאַשְׁאִיל נַפְשֵׁיהּ לִזְנוּתָא הֵי בִּכְנַעֲנָאֵי אִלֵין יֵיחוּסִין דְשִׁמְעוֹן

And the sons of Shimeon, Jemuel, and Jamin, and Ohad, and Jakin, and Sochar, and Shaul (he is Zimri, who yielded himself unto fornication, as among the Kenaanaee); these are the race of Shimeon.

 

וְאִלֵין שְׁמָהַת בְּנוֹי דְלֵוִי לְיִיחוּסֵיהוֹן גֵרְשׁוֹן וּקְהָת וּמְרָרִי וּשְׁנֵי חַיוֹי דְלֵוִי מְאָה וּתְלָתִין וּשְׁבַע שְׁנִין חַיָיא עַד דְחָמָא יַת משֶׁה וְיַת אַהֲרן פְּרִיקַיָיא דְיִשְרָאֵל

And these are the names of the sons of Levi, according to their race: Gershon, and Kehath, and Merari. And the years of the life of Levi a hundred and thirty and seven years: he lived to see Mosheh and Aharon the deliverers of Israel.

 

בְּנוֹי דְגֵרְשׁוֹם לִבְנִי וְשִׁמְעִי לְיִיחוּסֵיהוֹן

And the sons of Gershon, Libni and Shemei, according to their generations.

 

וּבְנוֹי דִקְהָת עַמְרָם וְיִצְהָר וְחֶבְרוֹן וְעֻזִיאֵל וּשְׁנֵי חַיוֹי דִקְהָת חֲסִידָא מְאָה וּתְלָתִין וּתְלַת שְׁנִין חַיָיא עַד דְחָמָא יַת פִּינְחָס הוּא אֵלִיָהוּ כַּהֲנָא רַבָּא דְעָתִיד לְמִשְׁתַּלְחָא לְגָלוּתָא דְיִשְרָאֵל בְּסוֹף יוֹמַיָא

And the sons of Kehath, Amram, and Jitshar, and Hebron, and Uzziel. And the years of the life of Kehath the saint, a hundred and thirty and three years. He lived to see Phinehas, who is Elijah, the Great Priest, who is to be sent to the captivity of Israel at the end of the days.

 

וּבְנוֹי דִמְרָרִי מַחְלִי וּמוּשִׁי אִלֵין יְחוּסִין דְלֵוִי לִגְנִסְתְּהוֹן

And the sons of Merari, Mahali and Mushi; these are the race of Levi according to the generations.

 

וּנְסֵיב עַמְרָם יַת יוֹכֶבֶד חֲבִבָתֵיהּ לֵיהּ לְאִנְתּוּ וִילֵידַת לֵיהּ יַת אַהֲרן וְיַת משֶׁה וּשְׁנֵי חַיוֹי דְעַמְרָם חֲסִידָא מְאָה וּתְלָתִין וּשְׁבַע שְׁנִין חַיָיא עַד דְחָמָא יַת בְּנֵי רְחַבְיָא בַּר גֵרְשׁוֹם בַּר משֶׁה

And Amram took Jokeved his cousin to wife, and she bare him Aharon and Mosheh; and the years of Amram the saint were a hundred and thirty and seven years. He lived to see the children of Rechabia bar Gershom bar Mosheh.

 

וּבְנוֹי דְיִצְהָר קרַח וָנֶפֶג וְזִכְרִי

And the sons of Jitshar (were) Korah, and Nepheg, and Zichri.

 

וּבְנוֹי דְעֻזִיאֵל מִישָׁאֵל וְאֶלְצָפָן וְסִתְרִי

And the sons of Uzziel, Mishael, and Elsaphan, and Sithri.

 

וּנְסֵיב אַהֲרן יַת אֱלִישֶׁבַע בְּרַת עַמִינָדָב אֲחָתֵיהּ דְנַחֲשׁוֹן לֵיהּ לְאִנְתּוּ וִילֵידַת לֵיהּ יַת נָדָב וְיַת אֲבִיהוּא יַת אֶלְעָזָר וְיַת אִיתָמָר

And Aharon took Elisheba, daughter of Aminadab, sister of Nachshon, Unto him to wife, and she bare him Nadab and Abihu, Elasar and Ithamar.

 

וּבְנוֹי דְקרַח אַסִיר וְאֶלְקָנָה וַאֲבִיאָסָף אִלֵין יֵיחוּסֵי דְקרַח

And the sons of Korah, Assir, and Elkanah, and Abiasaph: these are the race of Korah.

 

וְאֶלְעָזָר בַּר אַהֲרן נְסִיב לֵיהּ מִבְּרַתּוֹי דְיִתְרוֹ הוּא פּוּטִיאֵל לֵיהּ לְאִנְתּוּ וִילֵידַת לֵיהּ יַת פִּינְחָס אִלֵין רֵישֵׁי אַבְהַת לֵיוָאֵי ְיִיחוּסֵיהוֹן

And Elasar bar Aharon took unto him a wife from the daughters of Jethro who is Putiel, and she bare him Phinehas. These are the heads of the fathers of the Levites, according to their generations.

 

אִיהוּ אַהֲרן וּמשֶׁה דַאֲמַר יְיָ לְהוֹן הַנְפִּיקוּ יַת בְּנֵי יִשְרָאֵל פְּרִיקִין מֵאַרְעָא דְמִצְרַיִם עַל חֵילֵיהוֹן

These are Aharon and Mosheh, to whom Yahuah said, Bring forth the sons of Israel free from the land of Mizraim, according to their hosts;

 

הִינוּן דְמַלְלִין עִם פַּרְעה מַלְכָּא דְמִצְרַיִם לְהַנְפָּקָא יַת בְּנֵי יִשְרָאֵל מִמְצְרַיִם הוּא משֶׁה נְבִיָא וְאַהֲרן כַּהֲנָא

-these are they who spake with Pharaoh, king of Mizraim, that he should send out the sons of Israel from Mizraim; it is Mosheh the prophet, and Aharon the priest.

 

וַהֲוָה בְּיוֹמָא דְמַלֵיל יְיָ עִם משֶׁה בְּאַרְעָא דְמִצְרַיִם הֲוָה אַהֲרן מָצִית אוּדְנֵיהּ וְשָׁמַע מַה דְמַלֵיל עִמֵיהּ

And it was in the day when Yahuah spake with Mosheh in the land of Mizraim, that Aharon gave a listening ear, and heard what He spake with him.

 

וּמַלֵיל יְיָ עִם משֶׁה לְמֵימָר אֲנָא הוּא יְיָ מַלֵיל עִם פַרְעה מַלְכָּא דְמִצְרַיִם יַת כָּל דַאֲנָא מְמַלֵיל עִמָךְ

And Yahuah spake with Mosheh, and said to him, I am Yahuah. Say to Pharaoh, king of Mizraim all that I tell thee.

 

וַאֲמַר משֶׁה קֳדָם יְיָ הָאֲנָא קָשֵׁי מַמְלֵל וְאֵכְדֵין יְקַבֵּל מִנִי פַּרְעה

And Mosheh said before Yahuah, Behold, I am difficult in speaking; how then will Pharaoh hearken to me?

 

 

Chapter 7ז׳

 

 

וַאֲמַר יְיָ לְמשֶׁה לְמָא אַנְתְּ מִסְתְּפֵי חָמֵי דִכְבַר שַׁוִית יָתָךְ דְחִילָא לְפַרְעה כְּאִילוּ אֱלָהָא דִילֵיהּ וְאַהֲרן אָחוּךְ יְהֵא נְבִיָא דִילָךְ

But Yahuah said to Mosheh, Wherefore art thou fearful? Behold, I have set thee a terror to Pharaoh, as if thou wast his God, and Aharon thy brother shall be thy prophet.

 

אַנְתְּ תְּמַלֵיל לְאַהֲרן יַת כָּל דְאִיפַקְדִינָךְ וְאַהֲרן אָחוּךְ יְמַלֵיל לְפַרְעה וְיִפְטוֹר יַת בְּנֵי יִשְרָאֵל מֵאַרְעֵיהּ

Thou shalt speak to Aharon that which I command thee, and Aharon thy brother shall speak to Pharaoh, that he release the sons of Israel from his land.

 

וַאֲנָא אַקְשֵׁי יַת יִצְרָא דְלִבָּא דְפַרְעה וְאַסְגֵי יַת אַתְוָותַי וְיַת תִמְהַיַי בְּאַרְעָא דְמִצְרָיִם

But I will harden the disposition of Pharaoh’s heart to multiply My signs and My wonders in the land of Mizraim.

 

וְלָא יְקַבֵּל מִנְכוֹן פַּרְעה וְאִיגָרֵי בְּהוֹן גִירִין דִקְטוֹל וְאֶתֵּן מְחַת גְבוּרַת יְדִי בְּמִצְרָיִם וְאַפֵּיק יַת עַמִי בְּנֵי יִשְרָאֵל פְּרִיקִין מֵאַרְעָא דְמִצְרַיִם בְּדִינִין רַבְרְבִין

Nor will Pharaoh hearken to you. But I will shoot among them the arrows of death, and inflict the plagues of My mighty hand upon Mizraim, and will bring out the sons of Israel free from among them.

 

וְיִנְדְעוּן מִצְרָאֵי אֲרוּם אֲנָא הוּא יְיָ כַּד אָרִים יַת מְחַת גְבוּרְתִּי עַל מִצְרָיִם וְאַנְפֵּיק יַת בְּנֵי יִשְרָאֵל פְּרִיקִין מִבֵּינֵיהוֹן

וַעֲבַד משֶׁה וְאַהֲרן הֵיכְמָא דְפַקֵיד יְיָ יַתְהוֹן הֵיכְדֵין עָבָדוּ

And Mosheh and Aharon did as Yahuah commanded them, even so did they.

 

וּמשֶׁה בַּר תַּמְנָן שְׁנִין וְאַהֲרן בַּר תַּמְנָן וּתְלַת שְׁנִין בְּמַלָלוּתְהוֹן עִם פַּרְעה

And Mosheh was the son of eighty years, and Aharon the son of eighty and three years, at their speaking with Pharaoh.

 

וַאֲמַר יְיָ לְמשֶׁה וּלְאַהֲרן לְמֵימָר

And Yahuah spake to Mosheh and to Aharon, saying,

 

אֲרוּם יְמַלֵיל עִמְכוֹן פַּרְעה לְמֵימַר הָבוּ לְכוֹן תִּימְהָא וְתֵימַר לְאַהֲרן סַב יַת חוּטְרָךְ וּטְלוֹק יָתֵיהּ קֳדָם פַּרְעה יְהֵי לְחִיוִי חוּרְמַן אֲרוּם עֲתִידִין כָּל דַיְירֵי אַרְעָא לְמִשְׁמַע קַל צְוָוחַתְהוֹן דְמִצְרַיִם בְּתַבְרוּתִי יַתְהוֹן הֵיכְמָא דִשְׁמָעַן כָל בִּרְיָיתָא יַת קַל צְוָוחַת חִוְיָא כַּד אִיתְעַרְטִיל מִן שֵׁירוּיָא

When Pharaoh talketh with you, saying, Give us a miracle, thou shalt say to Aharon, Take thy rod, and cast it down before Pharaoh, and it shall become a basilisk-serpent; for all the inhabiters of the earth shall hear the voice of the shriek of Mizraim when I shatter them, as all the creatures heard the shriek of the serpent when made naked at the beginning.

 

וְאָעֵל משֶׁה וְאַהֲרן לְוַת פַּרְעה וְעָבָדוּ הֵיכְדֵין הֵיכְמָא דְפַקֵיד יְיָ וּטְלַק אַהֲרן יַת חוּטְרֵיהּ קֳדָם מֵיחְמֵי פַּרְעה וְקָדָם מֵיחְמֵי עַבְדוֹי וַהֲוָה לְחוּרְמָנָא

And Mosheh and Aharon went in unto Pharaoh, and did as Yahuah had commanded. And Aharon threw down the rod before the sight of Pharaoh, and before the sight of his servants, and it became a basilisk.

 

וּקְרָא לְחוֹד פַּרְעה לְחַכִּימַיָא וּלְחַרְשַׁיָא וַעֲבָדוּ לְחוֹד הִינוּן יֵנִיס וְיִמְבְּרֵיס חַרְשִׁין דִבְמִצְרַיִם בְּלַחֲשֵׁי קוּסְמֵיהוֹן הֵיכְדֵין

But Pharaoh called the hachems and magicians; and they also, Janis and Jamberes, magicians of Mizraim, did the same by their burnings of divination.

 

וּטְלָקוּן אֵינַשׁ חוּטְרֵיהּ וַהֲווֹ לְחָרְמָנִין וּמִן יַד אִתְהֲפִּיכוּ לְמֶהֱוֵי כְּמִן שֵׁירוּיָא וּבְלַע חוּטְרָא דְאַהֲרן יַת חוּטְרֵיהוֹן

They threw down each man his rod, and they became basilisks; but were forthwith changed to be what they were at first; and the rod of Aharon swallowed up their rods.

 

וְאִיתְקַף יִצְרָא דְלִבָּא דְפַרְעה וְלָא קַבֵּיל מִנְהוֹן הֵיכְמָא דְמַלֵל יְיָ

And the disposition Pharaoh’s heart was hardened, and he would not hearken to them, as Yahuah had said.

 

וַאֲמַר יְיָ לְמשֶׁה אִיתְקַף יִצְרָא דְלִבָּא דְפַרְעה מְסָרֵב לְמִפְטוֹר יַת עַמָא

And Yahuah said to Mosheh, The disposition of Pharaoh’s heart is obdurated in refusing to release the people.

 

אִיזֵיל לְוַת פַּרְעה בְּצַפְרָא הָא נָפֵיק לְמִנְטוֹר קוּסְמִין עִילַוֵי מַיָא הֵי כְּאַמְגוֹשָׁא וְתִתְעַתַּד לְקָדָמוּתֵיהּ עַל גֵיף נַהֲרָא וּבְרַם חוּטְרָא דְאַהֲרן דְאִתְהֲפִיךְ לְחִיוֵי תִּיסֵב בִּידָךְ

Go unto Pharaoh in the morning: behold, he cometh forth to observe divinations at the water as a magician; so shalt thou prepare thee to meet him on the bank of the river, and Aharon’s rod that was changed to be a serpent thou shalt take in thy hand.

 

וְתֵימַר לֵיהּ יְיָ אֱלָהָא דִיהוּדָאֵי שַׁדְרַנִי לְוָתָךְ לְמֵימַר פְּטוֹר יַת עַמִי וְיִפְלְחוּן קֳדָמַי בְּמַדְבְּרָא וְהָא לָא קַבֵּילְתָּ עַד כְּדוּן

And thou shalt say to him, Yahuah God of the Jehudaee hath sent me unto thee, saying Release My people, that they may serve Me in the desert; and, behold, as yet thou bast not hearkened.

 

כִּדְנָא אֲמַר יְיָ בְּדָא סִימָנָא תִנְדַע אֲרוּם אֲנָא יְיָ הָא אֲנָא מָחֵי בְּחוּטְרָא דְבִידִי עַל מוֹי דִי בְנַהֲרָא וְיִתְהַפְּכִין לְאַדְמָא

Thus saith Yahuah: By this sign thou shalt know that I am Yahuah. Behold, with the rod that is in my hand, I will smite the waters of the river, and they shall be changed into blood.

 

וְנוּנֵי דִבְנַהֲרָא יְמוּתִין וְיִסְרֵי נַהֲרָא וְיִשְׁתַּלְהוֹן מִצְרָאֵי לְמִשְׁתֵּי מוֹי מִן נַהֲרָא

And the fish that are in the river shall die, and the river become foul, and the Mizraee shall desist from drinking water from the river.

 

וַאֲמַר יְיָ לְמשֶׁה אֵימַר לְאַהֲרן סַב חוּטְרָךְ וַאֲרֵים יְדָךְ עַל מוֹי דְמִצְרָאֵי עַל נַהֲרֵיהוֹן עַל פַּצִידֵיהוֹן עַל שִׁיקְיֵיהוֹן וְעַל כָּל כְּנִישׁוּת מֵימֵיהוֹן וִיהוֹן דְמָא בְּכָל אַרְעָא דְמִצְרַיִם וּבְמָאנֵי אָעָא וּבְמָאנֵי אַבְנָא

And Yahuah said to Mosheh, Tell Aharon, Take thy rod and stretch forth thy hand over the waters of the Mizraee over their rivers, Over their trenches, over their canals, and over every place for collecting their waters, and they will become blood; and there shall be blood in all the land of Mizraim, and in vessels of wood and in vessels of stone.

 

וַעֲבָדוּ הֵיכְדֵין משֶׁה וְאַהֲרן הֵיכְמָא דְפַּקֵיד יְיָ וַאֲרֵים בְּחוּטְרָא וּמְחָא יַת מוֹי דִבְנַהֲרָא לְמֶחֱמֵי פַרְעה וּלְמֶחֱמֵי עַבְדוֹי וְאִיתְהֲפִּיכוּ כָּל מוֹי דִבְנַהֲרָא לְאַדְמָא

And Mosheh and Aharon did so, as Yahuah commanded; and he lifted up the rod, and smote the waters of the river in the sight of Pharaoh, and in the sight of his servants; and all the waters of the river were turned into blood;

 

וְנוּנֵי דִי בְנַהֲרָא מִיתוּ וּסְרִי נַהֲרָא וְלָא יָכִילוּ מִצְרָאֵי לְמִשְׁתֵּי מוֹי מִן נַהֲרָא וַהֲוַת מְחַת דְמָא בְּכָל אַרְעָא דְמִצְרַיִם

and the fish that were in the river died; and the river became foul, and the Mizraee could not drink of the waters, of the river and the plague of blood was in all the land of Mizraim.

 

וַעֲבָדוּ הֵיכְדֵין אִצְטַגְנִינֵי מִצְרַיִם בְּלַחֲשֵׁיהוֹן וְהָפִיכוּ מִן מַיָא דְגוֹשֶׁן לְאַדְמָא וְאִיתְקֵיף יִצְרָא דְלִבָּא דְפַרְעה וְלָא קַבֵּיל מִנְהוֹן הֵיכְמָא דְמַלֵיל יְיָ

But so (also) did the astrologers of Mizraim by their burnings, and turned the waters of Goshen into blood. And the design of Pharaoh’s heart was strengthened, and he would not hearken. to them, as Yahuah had said.

 

וַעֲבַד פַּרְעה צוֹרְכֵיהּ וְעָאל לְבֵיתֵיהּ וְלָא שַׁוֵי לִבֵּיהּ לְחוֹד לְמַחְתָא דָא

And Pharaoh did what was needful to him, and went unto his house, nor did he set his heart upon this plague.

 

וַחֲפָרוּ מִצְרָאֵי חַזְרָנוֹת נַהֲרָא מוֹי לְמִשְׁתֵּי וְלָא אַשְׁכָּחוּ צְלִילִין אֲרוּם לָא יָכִילוּ לְמִשְׁתֵּי מִן מוֹי דִבְנַהֲרָא

And the Mizraee digged about the river for water to drink, but could not find them pure; for they were not able to drink of the water from the river.

 

וּשְׁלִימוּ שׁוּבְעָא יוֹמִין מִן בָּתַר דִמְחָא יְיָ יַת נַהֲרָא וּמִבָּתַר כֵּן אָסֵי מֵימְרָא דַיְיָ יַת נַהֲרָא

And seven days were completed after Yahuah had smitten the river, and the Word of Yahuah had afterward healed the river.

 

וַאֲמַר יְיָ לְמשֶׁה עוּל לְוַת פַּרְעה וְתֵימַר לֵיהּ כִּדְנָא אָמַר יְיָ פְּטוֹר יַת עַמִי וְיִפְלְחוּן קָדָמַי

And Yahuah spoke to Mosheh, Go in unto Pharaoh and say to him, Thus saith Yahuah, Emancipate My people, that they may serve before Me.

 

וְאִין מְסָרֵב אַנְתְּ לְמִפְטוֹר הָא אֲנָא מָחֵי יַת כָּל תְּחוּמָךְ בְּעוּרְדְעָנַיָא

But if thou refuse to set them free, behold, I will plague all thy borders with frogs.

 

וְיִרְבֵּי נַהֲרָא עוּרְדְעָנַיָא וְיִסְקוּן וְיַעֲלוּן בְּבֵיתָךְ וּבְקִיטוּן בֵּי דַמְכָךְ וְעִילוֹי דַרְגְשָׁךְ וּבְבֵית עַבְדָךְ וּבְעַמָךְ וּבְתַנוּרָךְ וּבְאַצְוָותָךְ

And the river shall multiply frogs, and they shall ascend and come up into thy house, and into the bedchamber where thou sleepest, and upon thy couch; and into the house of thy servants, and among thy people, and into the ovens, and into thy baking-troughs,

 

וּבְגוּפָךְ וּבְגוּפֵי עַמָךְ וּבְכָל עַבְדָךְ יִשְׁלְטוּן עוּרְדְעָנַיָא

and upon thy body, and upon the bodies of thy people, and upon all thy servants, shall the frogs have power.

 

 

Chapter 8ח׳

 

 

וַאֲמַר יְיָ לְמשֶׁה אֵימַר לְאַהֲרן אֲרֵים יַת יְדָךְ בְּחוּטְרָא עַל נַהֲרָא עַל פַּצִידַיָיא וְעַל שִׁיקַיָיא וְאַסֵיק יַת עוּרְדְעָנַיָא עַל אַרְעָא דְמִצְרַיִם

And Yahuah said to Mosheh, Lift up thy hand with thy rod over the rivers, over the trenches, and over the canals, and I will bring up the frogs upon the land of Mizraim.

 

וַאֲרֵים אַהֲרן יַת יְדֵיהּ עַל מַיָא דְמִצְרַיִם וּסְלִיקַת מְחַת עוּרְדְעָנַיָא וַחֲפַת יַת אַרְעָא דְמִצְרָיִם בְּרַם משֶׁה לָא אַלְקֵי יַת מַיָא לָא בְּאַדְמָא וְלָא בְּעוּרְדְעָנַיָא מִן בִּגְלַל דַהֲוַת לֵיהּ בְּהוֹן שֵׁיזְבוּתָא בִּזְמַן דְטָלְקַת יָתֵיהּ אִמֵיהּ בְּנַהֲרָא

And Aharon uplifted his hand over the waters of Mizraim, and the plague of frogs came up and covered the land of Mizraim. But Mosheh (himself) did not smite the waters, either with the blood or with the frogs because through them (the waters of the Nile) he had (found) safety the time that his mother laid him in the river.

 

וְעָבָדוּ הֵיכְדֵין אִיסְטַגְנִינָן בְּלַחְשֵׁיהוֹן וְאַסִיקוּ יַת עוּרְדְעָנַיָא עַל אַרְעָא דְמִצְרָיִם

And the astrologers did likewise by their burnings, and brought up frogs upon the land of Mizraim.

 

וּקְרָא פַּרְעה לְמשֶׁה וּלְאַהֲרן וַאֲמַר צְלוֹן קֳדָם יְיָ וְיַעֲדֵי עוּרְדְעָנַיָא מִינִי וּמִן עַמָא וְאֶפְטוֹר יַת עַמָא וְיִדְבְּחוּן נִיכְסַת חַגָא קֳדָם יְיָ

And Pharaoh called to Mosheh and to Aharon, saying, Pray before Yahuah, that He may remove the frogs from me and from my people; and I will release the people to offer the sacrifices of a feast before Yahuah.

 

וַאֲמַר משֶׁה לְפַרְעה שַׁבַּח בְּגִינִי לְאֵימַת דְאַנְתְּ בָּעֵי אַיְצַלֵי עֲלָךְ וְעַל עַבְדָךְ וְעַל עַמָךְ לְשֵׁיצָאָה עוּרְדְעָנַיָא מִינָךְ וּמִבָּתָּךְ לְחוֹד מָה דִבְנַהֲרָא יִשְׁתַּיְירוּן

And Mosheh said to Pharaoh, Glorify thyself on account of me. At what time dost thou request that I should pray for thee, and for thy servants, and for thy people, that the frogs may be destroyed from thee and from thy house, and be left only in the river?

 

וַאֲמֵר לְמָחָר וַאֲמַר כְּפִתְגָמָךְ מִן בִּגְלַל דְתִנְדַע אֲרוּם לֵית כַּיְיָ אֱלָהָנָא

And he said, Tomorrow. And he said, According to thy word: that thou mayest know that there is none like Yahuah our God.

 

וְיַעֲדוּן עוּרְדְעָנַיָא מִינָךְ וּמִבָּתָּךְ וּמִן עַבְדָךְ וּמִן עַמָךְ לְחוֹד מַה דִבְנַהֲרָא יִשְׁתַּיְירוּן

And the frogs shall depart from thee, and from thy house, and from thy servants, and from thy people; and those only that are in the river shall remain.

 

וּנְפַק משֶׁה וְאַהֲרן מִלְוַת פַּרְעה וְצַלֵי משֶׁה קֳדָם יְיָ עַל עֵיסַק עוּרְדְעָנַיָא דְשַׁוֵי לְפַרְעה

And Mosheh and Aharon went out from Pharaoh, and Mosheh prayed before Yahuah respecting the frogs, as he had proposed to Pharaoh.

 

וַעֲבַד יְיָ כְּפִתְגָמָא דְמשֶׁה וּמִיתוּ עוּרְדְעָנַיָא מִן בָּתַּיָא וּמִן דַרְתָּא וּמִן חַקְלָא

And Yahuah did according to the word of Mosheh; and the frogs died from the houses and from the courts and from the field,

 

וּכְנָשׁוּ יַתְהוֹן כַּרְוַון כַּרְוַון וּסְרִיַית אַרְעָא

and they collected them in heaps and heaps, and the land was corrupted.

 

וַחֲמָא פַרְעה אֲרוּם הֲוָה רְוַוחְתָּא לְעַקְתֵיהּ וִיקַר יַת לִבֵּיהּ וְלָא קַבֵּיל מִנְהוֹן הֵיכְמָא דְמַלֵל יְיָ

And Pharaoh saw that he was refreshed from his molestation, but hardened his heart, and would not hearken to them, as Yahuah had said.

 

וַאֲמַר יְיָ לְמשֶׁה אֵימַר לְאַהֲרן אֲרֵים יַת חוּטְרָךְ וּמְחֵי יַת עַפְרָא דְאַרְעָא וִיהֵי לְקַלְמֵי בְּכָל אַרְעָא דְמִצְרָיִם בְּרַם עַל יְדָךְ לֵית אֶפְשַׁר לְמִלְקֵי אַרְעָא דְבָהּ הֲוָת לָךְ שֵׁיזְבוּתָא כַּד קָטַלְתָּא יַת מִצְרָאֵי וְקַבִּילְתֵּיהּ

And Yahuah said to Mosheh, Speak unto Aharon, Lift up thy rod and smite the dust of the earth, and it shall become venomous insects in all the land of Mizraim. But it shall not be by thee that the ground shall be smitten, because therein for thee was (the means of) safety when thou hadst slain the Mizraite and it received him.

 

וַעֲבָדוּ הֵיכְדֵין וַאֲרֵים אַהֲרן יַת יְדֵיהּ בְּחוּטְרֵיהּ וּמְחָא יַת עַפְרָא דְאַרְעָא וַהֲוַת מְחַת קַלְמֵי בְּבִשְרָא דְאֵינָשָׁא וְדִבְעִירָא כָל עַפְרָא דְאַרְעָא אִיתְהֲפִּיךְ לְמֶהֱוֵי קַלְמֵי בְּכָל אַרְעָא דְמִצְרָיִם

And they did so, and Aharon lifted up his hand with his rod, and smote the dust of the ground, and it became a plague of venomous insects upon the flesh of men and of cattle; all the dust of the earth was changed to become insects, in all the land of Mizraim.

 

וַעֲבָדוּ הֵיכְדֵין אִסְטַגְנִינַיָא חַרְשְׁיוּתָא בְּלַחֲשֵׁהוֹן לְאַנְפָּקָא יַת קַלְמִין וְלָא יָכִילוּ וַהֲוַת מְחַת קַלְמֵי שַׁלְטָא בְּאֵינָשָׁא וּבִבְעִירָא

And the astrologers wrought with their burnings to bring forth the insects, but were not able; and the plague of insects prevailed upon men and upon cattle.

 

וַאֲמָרוּ אִיסְטַגְנִינֵי פַּרְעה לָא מִן כּחַ גְבוּרַת משֶׁה וְאַהֲרן הִיא אֱלָהֵן מְחָא מִשְׁתַּלְחָא מִן קֳדָם יְיָ הִיא וְאִתְקַף יִצְרָא דְלִבָּא דְפַרְעה וְלָא קַבֵּיל מִנְהוֹן הֵיכְמָא דְמַלֵיל יְיָ

And the astrologers said to Pharaoh, This is not by the power or strength of Mosheh and Aharon; but this is a plague sent from before Yahuah. Yet the design of Pharaoh’s heart was strengthened, and he would not hearken to them, as Yahuah had said.

 

וַאֲמַר יְיָ לְמשֶׁה אַקְדֵם בְּצַפְרָא וְתִתְעַתַּד קֳדָם פַּרְעה הָא נָפִיק לְמִנְטַר קוּסְמִין עִילוֹי מַיָא הֵי כְּאַמְגוּשָׁא וְתֵימַר לֵיהּ כִּדְנָא אָמַר יְיָ פְּטוֹר יַת עַמִי וְיִפְלְחוּן קֳדָמַי

And Yahuah spake to Mosheh, Arise in the morning, and stand before Pharaoh: behold, be goeth forth to observe divinations at the water, as a magician; and thou shalt say to him, Thus saith Yahuah, Emancipate My people, that they may worship before Me;

 

אֲרוּם אִין לֵיתָךְ מִפְטַר יַת עַמִי הָאֲנָא מְגָרֵי בָךְ וּבְעַבְדָךְ וּבְעַמָךְ וּבְבֵיתָךְ יַת עִירְבּוּב חֵיוַת בָּרָא וְיִתְמְלוּן בָּתֵּי מִצְרָאֵי עִירְבּוּב חֵיוַת בָּרָא וְאוּף יַת אַרְעָא דְהִינוּן עֲלָהּ

but if thou wilt not set My people free, behold, I will stir up among thee, and thy servants, and thy people, and thy house, a mixed multitude of wild beasts and the houses of the Mizraee shall be filled with a swarm of wild beasts, and they shall be upon the land also.

 

וְאֶעֱבֵיד פִּלְאִין בְּיוֹמָא הַהוּא עִם אַרְעָא דְגשֶׁן דְעַמִי שְׁרֵי עֲלָהּ בְּדִיל דְלָא לְמֶהֱוֵי תַמָן עִירְבּוּב חֵיוַת בָּרָא מִן בִּגְלַל דְתִנְדַע אַרוּם אֲנָא יְיָ שַׁלִיט בְּגוֹ אַרְעָא

And I will do wonders that day in the land of Goshen where My people dwell, that there no swarms of wild beasts shall be; – that thou mayest know that I Yahuah am the Ruler in the midst of the land.

 

וַאֲשַׁוֵי פּוּרְקַן לְעַמִי וְעַל עַמָךְ אַיְיתֵי מָחָא לְעִידַן מָחָר יְהֵי אָתָא הָדֵין

And I will appoint redemption for My people, and upon thy people will I lay the plague: tomorrow this sign shall be.

 

וְעָבַד יְיָ כֵּן וְאַיְיתֵי עִירְבּוּב חֵיוַת בָּרָא תַקִיף לְבֵית פַּרְעה וּלְבֵית עַבְדוֹי וּבְכָל אַרְעָא דְמִצְרַיִם אִיתְחַבִּילוּ יַתְבֵי אַרְעָא מִן קֳדָם עִירְבּוּב חֵיוַת בָּרָא

And Yahuah did so; and sent the mixed multitude of wild beasts in strength to the house of Pharaoh, and to the house of his servants and in all the land of Mizraim the inhabitants of the land were devastated from the swarm of wild beasts.

 

וּקְרָא פַרְעה לְמשֶׁה וּלְאַהֲרן וַאֲמַר אִיזִילוּ פְּלָחוּ נִכְסַת חַגָא קֳדָם יְיָ אֱלָהָכוֹן בְּאַרְעָא הָדָא

And Pharaoh called to Mosheh and to Aharon., saying, Go, worship with festival sacrifices before Yahuah your God in this land.

 

וַאֲמַר משֶׁה לָא תַקִין לְמֶעֱבַד כֵּן אֲרוּם אִמְרַיָא דְהִינוּן טַעֲוַותְהוֹן דְמִצְרָאֵי מִנְהוֹן נִיסַב וְנִקְרְבָא קֳדָם יְיָ אֱלָהֵן הָא אִין מְקַרְבִין אֲנָן יַת טַעֲוַותְהוֹן דְמִצְרָאֵי קֳדָמֵיהוֹן הוּא מִן דִינָא הוּא לְאַטָלָא יָתָן בְּאַבְנִין

But Mosheh said, It will not be right to do so; because we shall take sheep, which are the abomination of the Mizraee, and offer them before Yahuah our God. Behold if we offer the abomination of the Mizraee before them, they would stone us with stones as an act of justice.

 

מַהֲלַךְ תְּלָתָא יוֹמִין נְטַיֵיל בְּמַדְבְּרָא וּנְדַבַּח נִיכְסַת חַגָא קֳדָם אֱלָהָנָא הֵיכְמָא דְיֵימַר לָנָא

We will go three days journey into the wilderness to offer the festival sacrifices before our God, as He hath bidden us.

 

וַאֲמַר פַּרְעה אֲנָא אֶפְטוֹר יַתְכוֹן וְתִדְבְּחוּן קֳדָם יְיָ אֱלָהָכוֹן בְּמַדְבְּרָא לְחוֹד אַרְחָקָא לָא תַרְחִיקוּן לְטַיְילָא צְלוֹ עָלָי

And Pharaoh said, I will release you to sacrifice before Yahuah your God in the wilderness, only you shall not go to a greater distance. Pray, (too,) for me.

 

וַאֲמַר משֶׁה הָא אֲנָא נָפִיק מִלְוָתָךְ וְאֵיצַלֵי קֳדָם יְיָ וְיַעְדֵי עִרְבּוּב חֵיוַת בָּרָא מִן פַּרְעה וּמִן עַמֵיהּ לִמְחַר לְחוֹד לָא יוֹסֵף פַּרְעה לִמְשַׁקְרָא בְּדִיל דְלָא לְמִפְטוֹר יַת עַמָא לִמְדַבְּחָא נִכְסַת חַגָא קֳדָם יְיָ

And Mosheh said, I will go forth from thee, and pray before Yahuah to remove the swarm of wild beasts from Pharaoh, and from his servants, and from his people, tomorrow; only let not Pharaoh add to deceive, in not releasing the people to offer the festal sacrifices before Yahuah.

 

וּנְפַק משֶׁה מִלְוַת פַּרְעה וְצַלִי קֳדָם יְיָ

And Mosheh went out from Pharaoh, and prayed before Yahuah;

 

וַעֲבַד יְיָ כְּפִתְגַם בְּעוּתָא דְמשֶׁה וְאַעֲדֵי עִירְבּוּב חֵיוַת בָּרָא מִפַּרְעה וּמֵעַבְדוֹי וּמֵעַמֵיהּ לָא אִשְׁתְּאַר חָד

and Yahuah did according to the word of the prayer of Mosheh, and removed the swarm of wild beasts from Pharaoh, and from his servants, and from his people; not one was left.

 

וִיקַר פַּרְעה יַת יִצְרָא דְלִבֵּיהּ אוּף בְּזִמְנָא הָדָא וְלָא פְּטַר יַת עַמָא

Yet did Pharaoh strengthen the design of his heart this time also, and released not the people.

 

 

Chapter 9ט׳

 

 

וַאֲמַר יְיָ לְמשֶׁה עוּל לְוַת פַּרְעה וּתְמַלֵיל עִמֵיהּ כִּדְנַן אָמַר יְיָ אֱלָהָא דִיהוּדָאֵי פְּטוֹר יַת עַמִי וְיִפְלְחוּן קֳדָמַי

And Yahuah said to Mosheh, Go in to Pharaoh, and say to him, Thus saith Yahuah, the God of the Jehudaee, Emancipate My people, that they may worship before Me.

 

אֲרוּם אִין מְסָרֵב אַנְתְּ לְמִפְטוֹר וְעַד כְּדוֹן אַנְתְּ מַתְקִיף בְּהוֹן

But if thou refuse to release, and hitherto thou hast constrained them,

 

הָא מְחַת יְדָא דַיְיָ הַוְיָא כְּעַן כַּד לָא הֲוַת לְמֶהֱוֵי בִּבְעִירָךְ דִבְחַקְלָא בְּסוּסְוָותָא בְּחַמְרֵי בִּגְמַלֵי בְּתוֹרֵי וּבְעָנָא מוֹתָא תַקִיף לַחֲדָא

behold, the stroke of Yahuah’s hand shall be as it hath not been yet, upon thy cattle that are in the field, upon the horses, and upon the asses, upon the camels, oxen, and sheep, with a very mighty death.

 

וְיַעֲבֵד יְיָ פִּלְאִין בֵּין גֵיתֵי דְיִשְרָאֵל וּבֵין גֵיתֵי דְמִצְרָאֵי וְלָא יְמוּת מִכָּל לִבְנֵי יִשְרָאֵל מִדָעַם

And Yahuah will work wonders between the flocks of Israel and the flocks of the Mizraee, that not any of those which belong to the sons of Israel shall die.

 

וּקְבַע יְיָ זִמְנָא לְמֵימָר מְחָר יַעֲבֵיד יְיָ יַת פִּתְגָמָא הָדֵין בְּאַרְעָא

And Yahuah set a time, saying, Tomorrow will Yahuah do this thing in the land.

 

וַעֲבַד יְיָ יַת פִּתְגָמָא הָדֵין לְיוֹם חֲרָן וּמִית כָּל בְּעִירָא דְמִצְרָאֵי וּמִבְּעִירָא דִבְנֵי יִשְרָאֵל לָא מִית חָד

And Yahuah did that thing the day after, and all the cattle of the Mizraee died; but of the cattle of the sons of Israel died not one.

 

וְשָׁדַר פַּרְעה פּוּלִין לְמֶחֱמֵי וְהָא לָא מִית מִבְּעִירָא דִבְנֵי יִשְרָאֵל עַד חָד וְאִתְיַיקַר יִצְרָא דְלִבָּא דְפַרְעה וְלָא פְטַר יַת עַמָא

And Pharaoh sent certain to look; and, behold, not one of the cattle of the sons of Israel had died, not even one. But the disposition of Pharaoh, heart was aggravated, and he would not release the people.

 

וַאֲמַר יְיָ לְמשֶׁה וּלְאַהֲרן סִיבוּ לְכוֹן מָלֵי חוּפְנֵיכוֹן קְטַם דְקִיק מִן אַתּוּנָא וְיִדְרְקִינֵיהּ משֶׁה לְצֵית שְׁמַיָא לְמֶיחֱמֵי פַרְעה

And Yahuah said to Mosheh and to Aharon, Take with you hands-full of fine ashes from the furnace, and let Mosheh sprinkle them towards the height of the heavens in the sight of Pharaoh.

 

וִיהֵי לְאַבְקָא עַל כָּל אַרְעָא דְמִצְרָיִם וִיהֵי עַל אֱנָשָׁא וְעַל בְּעִירָא לִשְׁחִין סַגִי שַׁלְפוּקִין בְּכָל אַרְעָא דְמִצְרָיִם

And the dust shall be upon all the land of Mizraim, upon man and upon beast, for a boil, producing tumours in all the land of Mizraim

 

וּנְסִיבוּ יַת קִיטְמָא דְאַתּוּנָא וְקָמוּ לִקְדָם פַּרְעה וּדְרַק יָתֵיהּ משֶׁה לְצֵית שְׁמַיָא וַהֲוָה שְׁחִין שַׁלְפוּקִין סַגִי בְּאֵינָשָׁא וּבִבְעִירָא

And they took ashes of the furnace, and arose to meet Pharaoh; and Mosheh sprinkled them towards the height of the heavens; and there came a boil multiplying tumors upon man and beast.

 

וְלָא יָכִילוּ אִיסְטַגְנִינַיָא לְמֵיקַם קֳדָם משֶׁה מִן קֳדָם שִׁיחְנָא אֲרוּם הֲוָה מְחַת שִׁיחְנָא בְּאִיסְטַגְנִינַיָא וּבְכָל מִצְרָאֵי

And the astrologers could not stand before Mosheh, on account of the boil; for the plague of the boil was upon the astrologers, and upon all the Mizraee.

 

וּתְקֵיף יְיָ יַת יִצְרָא דְלִבָּא דְפַרְעה וְלָא קַבֵּיל מִנְהוֹן הֵיכְמָא דְמַלֵיל יְיָ עִם משֶׁה

And Yahuah hardened the design of Pharaoh’s heart, and he would not hearken to them, as Yahuah had said to Mosheh.

 

וַאֲמַר יְיָ לְמשֶׁה אַקְדֵים בְּצַפְרָא וְתִתְעַתַּד קֳדָם פַּרְעה וְתֵימַר לֵיהּ כִּדְנָא אָמַר יְיָ אֱלָהָא דִיהוּדָאֵי פְּטוֹר יַת עַמִי וְיִפְלְחוּן קֳדָמַי

And Yahuah said to Mosheh, Arise in the morning, and place thyself before Pharaoh, and say to him, Thus saith Yahuah, the God of the Jehudaee, Emancipate My people, that they may worship before Me.

 

אַרוּם בְּזִימְנָא הָדָא אֲנָא שַׁלַח מַחְתָּא לָךְ מִן שְׁמַיָא וְתָתֵיב יַת כָּל מַחֲתַי דִמְחִיתָךְ לְלִבָּךְ וּבְעַבְדָךְ וּבְעַמָךְ דְמִן קֳדָמַי הַוָון מִשְׁתַּלְחוּן וְלָא מִן חַרְשְׁיוּתָא דִבְנֵי נְשָׁא בְּגִין דְתִנְדַע אֲרוּם לֵית דְדָמַי לִי בְכָל אַרְעָא

For at this time I will send upon thee a plague from the heavens, and all My plagues Wherewith I have plagued thee thou wilt cause to return upon thy heart, and upon thy servants, and upon thy people, (plagues) which have been sent from before Me, and not from the magic of the sons of men, that thou mayest know that there is none like Me in all the earth.

 

אֲרוּם כְּדוֹן שַׁדָרִית יַת מְחַת גְבוּרְתִּי מִן דִינָא הוּא דְמָחִיתִי יָתָךְ וְיַת עַמָךְ בְּמוֹתָא וְאִישְׁתֵּצִית מִן אַרְעָא

Now could I send the plague of My strength by judgment (or, with justice) to strike thee and thy people with death, and destroy thee from the earth;

 

וּבְרַם בְּקוּשְׁטָא לָא מִן בִּגְלַל דִי נְטַיְיבָא לָךְ קְיַימְתִּיךְ אֶלָא מִן בִּגְלַל לִמְחַזְיָךְ יַת חֵילִי וּמִן בִּגְלַל דְתִתְגֵי שְׁמִי קַדִישָׁא בְּכָל אַרְעָא

but verily I have spared thee alive, not that I may benefit thee, but that My power may be made manifest to thee, and that My Holy Name may be made known in all the earth.

 

עַד כְּדוֹן אַנְתְּ מִתְרַבְרַב בְּעַמִי בְּדִיל דְלָא לְמִפְטְרִינוּן

Hitherto hast thou tyrannized over My people, instead of releasing them.

 

הָאֲנָא מָחִית בְּעִידַן הָדֵין לְמָחָר מִן אוֹצְרֵי שְׁמַיָא בַּרְדָא תַּקִיף לַחֲדָא דְלָא הֲוֵי דִכְוָותָא בְּמִצְרַיִם מִן יוֹמָא דְאִשְתַּכְלָלוּ אַנְשָׁהָא וְעַד כְּדוֹן

Behold, at this time tomorrow I will cause to come down from the treasures of the heavens a mighty hall, the like of which hath never been in Mizraim since the day when men were settled upon it until now.

 

וּכְדוּן שְׁדַר כְּנוֹשׁ יַת גֵיתָךְ וְיַת כָּל דִילָךְ בְּחַקְלָא כָּל אֵינָשָׁא וּבְעִירָא דְאִשְׁתַּכַּח בְּחַקְלָא וְלָא יִתְכְּנוֹשׁ לְבֵיתָא וְיֵיחוֹת עִילַוֵהוֹן בַּרְדָא וִימוּתוּן

But now send, gather together thy flocks, and all that thou hast in the field (for) upon all men and cattle that are found in the field, and not gathered together within the house, will the hail come down, and they will die.

 

אִיוֹב דַהֲוָה דָחִיל מִפִּתְגָמָא דַיְיָ מֵעַבְדוֹי דְפַרְעה כְּנַש יַת עַבְדוֹי וְיַת גֵיתוֹי לְגוֹ בֵיתָא

Hiob, (Job,) who reverenced the word of Yahuah, among the servants of Pharaoh, gathered together his servants and his flocks within the house.

 

וּבִלְעָם דְלָא שַׁוֵיהּ לִבֵּיהּ לְפִתְגָמָא דַיְיָ וּשְׁבַק יַת עַבְדוֹי וְיַת גֵיתוֹי בְּחַקְלָא

But Bileam, who did not set his heart upon the word of Yahuah, left his servants and his flocks in the field.

 

וַאֲמַר יְיָ לְמשֶׁה אֲרֵים יַת יְדָךְ עַל צֵית שְׁמַיָא וִיהִי בַרְדָא בְּכָל אַרְעָא דְמִצְרָיִם עַל אֱנָשָׁא וְעַל בְּעִירָא וְעַל כָּל עִיסְבָּא דְחַקְלָא בְּאַרְעָא דְמִצְרָיִם

And Yahuah said to Mosheh, Uplift thy hand towards the height of the heavens, and there shall be hail on all the land of Mizraim, upon men, and upon beasts, and upon every herb of the field in the land of Mizraim.

 

וַאֲרֵים משֶׁה יַת חוּטְרֵיהּ עַל צֵית שְׁמַיָא וַיְיָ יְהַב קָלִין וּבַרְדִין וּמְצַלְהֲבָא אֵישָׁתָא עַל אַרְעָא וְאָחִית יְיָ בַּרְדָא עַל אַרְעָא דְמִצְרָיִם

And Mosheh lifted up his rod toward the height of the heavens, and Yahuah gave forth thunders and hailstones with flaming, fire upon the ground; Yahuah made the hail descend upon the land of Mizraim.

 

וַהֲוָה בַרְדָא וְאֵישָׁתָא מִתְקַפְּצָא בְּגוֹ בַרְדָא תַּקִיף לַחֲדָא דְלָא הֲוָה דִכְוָותֵיהּ בְּכָל אַרְעָא דְמִצְרַיִם מִן עִידָן דְהֲוַת לְאוּמָא וּמַלְכוּ

And there was hail, and fire darting among the hail with exceeding force: unto it had never been the like in all the land of Mizraim ever since it was a nation and a kingdom.

 

וּמְחָא בַרְדָא בְּכָל אַרְעָא דְמִצְרַיִם יַת כָּל דִבְחַקְלָא מֵאֵינָשָׁא וְעַד בְּעִירָא וְיַת כָּל עִסְבָּא דְחַקְלָא מְחָא בַרְדָא וְיַת כָּל אִילָנָא דְחַקְלָא תְּבִיר וְשַׁרִישׁ

And the hail smote in all the land of Mizraim whatsoever was in the field, of men and of cattle, and all the herbage of the field the hail smote, and every tree of the field it shattered and uprooted.

 

לְחוֹד בְּאַרְעָא דְגשֶׁן דְתַמָן בְּנֵי יִשְרָאֵל לָא הֲוָה בַרְדָא

Only in the land of Goshen, where the children of Israel were, there was no hail.

 

וְשַׁדַר פַּרְעה פּוּלִין לְמִקְרֵי לְמשֶׁה וּלְאַהֲרן וַאֲמַר לְהוֹן חָבִית בְּזִמְנָא הָדָא יְדָעִית דַיְיָ הוּא אֱלָהָא זַכָּאָה וּבְרַם אֲנָא וְעַמִי חַיָיבִין בְּכָל מַחְתָא וּמַחְתָא

And Pharaoh sent certain to call Mosheh and Aharon; and he said to them, This time I have sinned. I know that Yahuah is a righteous God, and that I and my people have deserved every one of these plagues.

 

צְלוֹי קֳדָם יְיָ וִיהִי סַגִי קָדָמוֹי מִלְמֶהֱוֵי קָלִין דִלְוָוט מִן קֳדָם יְיָ וּבַרְדָן וְאֶפְטוֹר יַתְכוֹן וְלָא תוֹסְפוּן לְאִתְעַכָּבָא

Intercede before Yahuah, that with Him it may be enough, and there may be no more maledictory thunders nor hail from the presence of Yahuah; and I will release you, and no longer hinder.

 

וַאֲמַר לֵיהּ משֶׁה כְּמִפְקִי סְמִיךְ לְקַרְתָּא אֶפְרוֹשׁ יַת יְדַי בִּצְלוֹי קֳדָם יְיָ קָלַיָיא יִתְמַנְעוּן וּבַרְדָא לָא יְהִי תוּב מִן בִּגְלַל דְתִנְדַע אֲרוּם דַיְיָ הִיא אַרְעָא

And Mosheh said to him, When I have gone out from thee into the city, I will outspread my hands in prayer before Yahuah, and the thunders shall cease, and there shall be no more hail; that you may know that the earth is Yahuah’s.

 

וְאַנְתְּ וְעַבְדָךְ חַכִּימִית אֲרוּם עַד לָא תִפְטְרוּן עַמָא תְּהוֹן דַחֲלִין מִן קֳדָם יְיָ אֱלהִים

But I know that thou and thy servants release the people, they will have to be afraid before Yahuah God.

 

וְכִתְּנָא וְסַרְתָּא לָקוּן אֲרוּם סַרְתָּא הֲוָות כְּסִירָא וְכִיתְנָא עָבַד פּוּקְלִין

And the flax and the barley were beaten down, because the barley was in the ear, and the flax was making pods.

 

וְחִיטַיָא וְכוּנְתַּיָא לָא לָקוּן אֲרוּם לְקִישָׁן הִינוּן

But the wheat and the spelt were not smitten, because they are later.

 

וּנְפַק משֶׁה וְאַהֲרן מִלְוַת פַּרְעה סְמִיךְ לְקַרְתָּא וּפְרַס יְדוֹי בִּצְלוֹי קֳדָם יְיָ וְאִתְמְנָעוּ קָלִין דִלְוָוט וּבַרְדָא וּמִטְרָא דַהֲוָה נָחִית לָא מָטָא עַל אַרְעָא

And Mosheh and Aharon went out from Pharaoh to the suburb, and he stretched out his hands in prayer before Yahuah, and the thunders of the curse were withheld, and the hail and rain that were descending came not on the earth.

 

וַחֲמָא פַּרְעה אֲרוּם אִתְמְנַע מִטְרָא וּבַרְדָא וְקָלַיָיא דִלְוָוט פָּסְקוּ וְאוֹסִיף לְמֶחֱטֵי וִיקָרֵיהּ לְיִצְרָא דְלִבֵּיהּ הוּא וְעַבְדוֹי

And Pharaoh saw that the rain and hail and the thunders of the curse had ended, and he added to sin, and made strong the design of his heart, both he and his servants.

 

וְאִיתְקַף יִצְרָא דְלִבָּא דְפַרְעה וְלָא פְטַר יַת בְּנֵי יִשְׁרָאֵל הֵיכְמָא דְמַלֵיל יְיָ בִּידָא דְמשֶׁה

And Pharaoh’s heart was made obstinate, and he would not release the children of Israel, as Yahuah had said through Mosheh.